proeco logo

PROECOProdukty

Výrobky pre domácnosť

Výrobky pre domácnosť

Jazerá a rybníky

Jazerá a rybníky

Hotely a reštaurácie

Hotely a reštaurácie

Poľnohospodárstvo a priemysel

Poľnohospodárstvo a priemysel

activsan APD 900 4X

Poľnohospodárstvo

APD 900 4X 5kg / 10kg

Nový bio - enzymatický produkt používaný na homogenizáciu kalov a organického odpadu, odstránenie zápachu (amoniaku) a zničenie kôry zo všetkých poľnohospodárskych a priemyselných odpadov.

 • Výrobok APD 900 2X je plne v súlade s požiadavkami Goeteborského protokolu, splňuje BAT techniky
 • Je uznávaný ako znižujúca technológia pre zavedenie Zásad správnej poľnohospodárskej praxe a tiež pre zavedenie Integrovanej prevencie a obmedzovanie znečistenia životného prostredia.
 • V bioplynových staniciach zvyšuje množstvo bioplynu.
 • Zabraňuje tvorbe peny, usadzovaniu tukov a pevných organických látok
Obmedzuje tvorbu zápachu a znižuje čpavok až o 38% (autorizované meranie VÚZT Praha).
activsan APD BIO GAS

Poľnohospodárstvo

APD BIO GAS 5kg / 10kg

Nový bio - enzymatický prípravok pre optimalizáciu výkonu bioplynových staníc (vrátane ČOV) a následné odstránenie zápachu z digestátu (stabilizovaný materiál po fermentácii).

 • V bioplynových staniciach dochádza k multiplikácii tvorby bioplynu (vrátane ČOV)
 • Z digestátu je kvalitnejšie organické hnojivo vďaka zvýšenej využiteľnosti živín
 • Biomasa je homogénnejšia (netvoria sa usadeniny vo fermentoroch a skladovacích nádržiach)
 • Z digestátu odstraňuje zápach a výrazne znižuje emisie amoniaku (autorizované meranie akreditovaným pracoviskom VÚZT Praha)
 • Odstraňuje nutnosť miešania digestátu v skladovacích nádržiach (ľahšie čerpanie)
Prípravok APD BIO GAS je zmes bakteriálnych kultúr, enzýmov a živín nutných pre činnosť mikroorganizmov podporujúcich metanogenézu, čo je anaeróbny proces prebiehajúci prostredníctvom mikroorganizmov, kedy je organická hmota degradovaná mikroorganizmami za vzniku metánu, oxidu uhličitého alebo DMDC.
activsan GTS PLUS

Poľnohospodárstvo

GTS PLUS 5kg / 10kg

Výrobok GTS PLUS je ekologicky bezpečný, netoxický, bakteriálne enzymatický produkt, určený na likvidáciu všetkých tukových usadenín, údržbu odpadového potrubia, a na optimálnu činnosť lapačov.

 • Účinný pri nízkom pH (od 4,5)
 • Vynikajúce stravovanie tukov a iných organických látok
 • Minimalizuje zápach
 • Znižuje BSK, CHSK a NL (o 20-50%)
activsan HCT PLUS

Poľnohospodárstvo

HCT PLUS 5kg / 10kg

Nový bio - enzymatický výrobok určený na rozklad a likvidáciu ropných uhľovodíkov.

 • Rýchle odstránenie ropných látok z jám, nádrží, lapačov a pod.
 • Priebežné čistenie prietokových systémov od ropných uhľovodíkov
 • Likvidácia ostatných pevných aj rozpustených organických látok
 • Čistenie kontaminovanej pôdy ropnými látkami
 • Odstraňovanie benzínu, olejov, vazelín, benzénu, toluénu, xylénu, etylbenzénu a iných z vodných plôch
 • Výrazné zníženie finančných nákladov na likvidáciu ropných uhľovodíkov
Všetky produkty
O násProduktyAko to fungujeSpoluprácaNa stiahnutieE-shopStop hniezdoKontakt
proeco logo Priemyselná 1/2034
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Top