proeco logo

PROECOProdukty

Výrobky pre domácnosť

Výrobky pre domácnosť

Jazerá a rybníky

Jazerá a rybníky

Hotely a reštaurácie

Hotely a reštaurácie

Poľnohospodárstvo a priemysel

Poľnohospodárstvo a priemysel

activsan Septik

Domácnosť

SEP 1 Septik 100g / 500g

Prírodný bio-enzymatický výrobok pre likvidáciu zápachu a organických usadenín v septiku či žumpe.

 • Priebežne čistí septik a potrubie
 • Rozpúšťa tuhý organický odpad na kvapalinu
 • Šetrí peniaze za častý vývoz septiku či žumpy
 • Prevencia proti hromadeniu sedimentov a kalov
 • Odstraňuje nepríjemný zápach zo septiku či žumpy
Tento výrobok je dostupný aj vo variante:
Activsan zazimovač septikov 100g/500g
(sezónny produkt používaný pred zimným obdobím)
activsan Domová ČOV

Domácnosť

ČOV 2 Domová ČOV 100g / 500g

Prírodný bio-enzymatický výrobok pre likvidáciu zápachu a organických usadenín v čističke odpadových vôd (ČOV)

 • Zlepšuje sa zrýchľuje činnosť domovej ČOV
 • Predĺži životnosť
 • Pomáha obnove funkcie ČOV po použití kyselín a lúhov
 • Odstráni zvyškový kal a usadeniny
 • Zlikviduje zápach a penenie
 • Jednoduché a bezpečné použitie
activsan Jazierka

Domácnosť

JAZ 3 Jazierka 100g / 500g

Prírodné baktérie pre Vaše čisté záhradné jazierko bez rias, zelenej vody a organického znečistenia spôsobeného rybami alebo inými živočíchmi.

 • V priebehu niekoľkých týždňov dochádza k biologickej rovnováhe
 • Výrazné zníženie organických usadenín, zakalenie dna i vodného stĺpca
 • Významné zníženie chlorofylu A
 • Odstránenie siníc a fosforu
 • Zvýši obsah kyslíka v jazierku a rybníčku
 • Čisté a priezračné jazierko a rybníček
Bezpečný prípravok pre živočíchy
Tento výrobok je dostupný aj vo variante:
a Activsan Zazimovač Jazierok 100g / 500g
(sezónny produkt používaný pred zimným obdobím)
b Activsan Štart pre jazierka 100g / 500g
(sezónny produkt používaný po zimnom období, počas jari)
activsan Kompost

Domácnosť

KOM 4 Kompost 100g / 500g

Prírodný bio-aktívny výrobok pre urýchlenie dozrievania záhradného kompostu so zachovaním všetkých jeho živín a hnojových hodnôt.

 • Zachováva výživové hodnoty kompostu
 • Znižuje proces kompostovania (3 mesiace)
 • Vhodný pre rastlinný a domáci bio odpad
 • valitný kompost = žiadne chemické hnojivo
 • Znižuje zápach a odpudzuje dotieravý hmyz
activsan Sifón

Domácnosť

SIF 5 Sifón 100g / 500g

Prírodný bakteriálne-enzymatický výrobok na skvapalnenie organických nečistôt a usadenín v sifónoch a odpadových potrubiach s funkciou odstránenia zápachu.

 • Čistí odpadové potrubie a sifóny
 • Nepoškodzuje potrubné systémy a ich tesnenia
 • Šetrí peniaze za inštalatéra
 • Odporúčaný výrobok pre rodinné domy, byty a chaty
 • Pri pravidelnom používaní pôsobí ako prevencia usadenín
 • Odstráni zápach
activsan Latrína

Domácnosť

LAT 6 Latrína 100g / 500g

Prírodný prostriedok pre rýchle odstránenie organického odpadu a zápachu z latríny a suchého WC.

 • Úplne rozloží exkrementy
 • Rozpúšťa toaletný papier
 • Výrazne znižuje náklady na vývoz a čistenie
 • Prostredie pre Vaše potreby bez zápachu
 • Odstraňuje zápach
 • Prírodné riešenie bez chemických látok
activsan Zimovač septikov

Domácnosť

ZSE 7 Zimovač septikov 100g / 500g

Prírodný bio-enzymatický výrobok pre zimné ošetrenieVašej žumpy, alebo septiku pri nízkych teplotách.

 • Pre zimné ošetrenieVášho septika alebo žumpy
 • Rozloží tuhý organickýodpad aj toaletný papier
 • Priebežne odstraňuje zápach
 • Rozloží všetky usadeniny a kaly
 • Funguje aj pri veľmi nízkych teplotách
activsan Zimovač jazierok

Domácnosť

ZJA 8 Zimovač jazierok 100g / 500g

Prírodný bio-enzymatický výrobok pre zazimovanieVášho jazierka pri nízkych teplotách

 • Pre zimnéošetrenie Vášho jazierka
 • Znižuje koncentráciu plynov
 • Udržuje stálu hladinu kyslíka
 • Rozloží zvyšky organického znečistenia
 • Jarné čistenie je omnoho jednoduchšie
 • Počas zimy je udržiavaná biologická rovnováha
activsan Štart pre jazierka

Domácnosť

ŠJA 9 Štart pre jazierka 100g / 500g

Bio-enzymatické štartovacie baktérie pre Vašečisté záhradné jazierko po zime bez siníc a rias

 • Pre rýchle naštartovanie jazierkapo zime alebo po napustení.Veľmi účinné pre čistenie všetkých filtrov
 • Eliminácia nepríjemného zápachu po zime
 • Zvyšuje množstvo kyslíka v jazierku.Okamžite odstraňuje nežiaduceorganické usadeniny z vody
 • Jednorazová aplikácia
activsan Lapač tukov

Domácnosť

TUK 10 Lapač tukov 100g / 500g

Prírodný bio-enzymatický výrobok pre likvidáciu tukov v odpadovom potrubí a tukových lapačoch vrátane odstránenia zápachu.

 • Znižuje náklady na odvoz a likvidáciu tukového odpadu
 • Uvoľní upchaté odpady a tukové lapače
 • Odstráni zápach
 • Zamedzí tvorbe tukových usadenín
 • Tukové lapače sú opäť funkčné
activsan Akváriá

Domácnosť

AKV 11 Akváriá 100g / 500g

Prírodný, bakteriálny prostriedok pre odstránenie organických zvyškov z akvária.

 • V priebehu niekoľkých týždňov dochádza k biologickej rovnováhe
 • Výrazné zníženie organických usadenín, zakalenie dna i vodného stĺpca
 • Zníženie potreby manuálneho čistenia
 • Vhodné pre všetky druhy rastlín
 • Odstraňuje zelenú vodu z akvárií
 • Čisté a priezračné akváriá vrátane skiel
 • Výrazné predĺženie času potrebného pre čistenie akvária
Bezpečný prípravok pre živočíchy
activsan Škvrny-zápach-pot

Domácnosť

ŠZP 12 Škvrny-zápach-pot 500ml

Prírodný, bakteriálny prostriedok pre likvidáciu zápachu a škvŕn z kobercov, čalúnenia, obuvi a športového vybavenia.

 • Odstraňuje škvrny z textilných materiálov
 • Odstraňuje organické zápachy
 • Odstraňuje škvrny a pachy moču
 • Čistí nielen na povrchu, ale 100% rozkladá aj vnútri tkanín
 • Čistí a likviduje zápach po domácich miláčikoch
 • Znižuje zápach a pot z boxerských alebo hokejových rukavíc
Prírodný produkt bez použitia chémie
Vhodný na použitie v kinách, divadlách, čakárňach, hoteloch, reštauráciách, kanceláriách, športových zariadeniach, nemocniciach alebo kdekoľvek sa vyskytujú škvrny z jedla a nápojov.
activsan PTP PLUS

Jazerá a rybník

PTP PLUS 1kg / 5kg / 10kg

 • V priebehu niekoľkých týždňov dochádza k biologickej rovnováhe
 • Čisté a priezračné jazero a rybník
 • Výrazné zníženie organických usadenín a zakalenie na dne a vo vodnom stĺpci
 • Významné zníženie chlorofylu A, rias a fosfátov
 • Zvýši obsah kyslíka v rybníku a jazere
 • Bezpečný prípravok pre rastliny aj živočíchy (nemožno ho predávkovať)
Odstránenie fosfátov má za následok odstránenie siníc a dochádza k zvýšeniu obsahu kyslíka vo vode. Pri pravidelnom používaní PTP PLUS dochádza k reprodukcii baktérií, čo má za následok nepretržité čistenie jazier a rybníkov.
activsan Eco Gastrolap

Hotely a reštaurácie

Eco Gastrolap 3kg

Extra účinné baktérie k likvidácii tuku a ďalších organických odpadov z lapačov a odpadových potrubí pri výrobe varených jedál.

Prípravok GASTROLAP je ekologický bezpečný, netoxický, bakteriálny prípravok určený na likvidáciu celkových tukov vrátane ostatných organických usadenín v odpadovom potrubí a lapačoch (dochádza k optimálnej činnosti tukových lapačov) pri výrobe varených jedál. Prípravok využíva prirodzené, živé, prírodné baktérie a enzýmy na odstránenie tukových nánosov, čím sa pri pravidelnom používaní zabraňuje spomaľovanie odtoku a usadzovaniu rastlinných, alebo živočíšnych tukov v lapačoch.

activsan APD 900 4X

Poľnohospodárstvo

APD 900 4X 5kg / 10kg

Nový bio - enzymatický produkt používaný na homogenizáciu kalov a organického odpadu, odstránenie zápachu (amoniaku) a zničenie kôry zo všetkých poľnohospodárskych a priemyselných odpadov.

 • Výrobok APD 900 2X je plne v súlade s požiadavkami Goeteborského protokolu, splňuje BAT techniky
 • Je uznávaný ako znižujúca technológia pre zavedenie Zásad správnej poľnohospodárskej praxe a tiež pre zavedenie Integrovanej prevencie a obmedzovanie znečistenia životného prostredia.
 • V bioplynových staniciach zvyšuje množstvo bioplynu.
 • Zabraňuje tvorbe peny, usadzovaniu tukov a pevných organických látok
Obmedzuje tvorbu zápachu a znižuje čpavok až o 38% (autorizované meranie VÚZT Praha).
activsan APD BIO GAS

Poľnohospodárstvo

APD BIO GAS 5kg / 10kg

Nový bio - enzymatický prípravok pre optimalizáciu výkonu bioplynových staníc (vrátane ČOV) a následné odstránenie zápachu z digestátu (stabilizovaný materiál po fermentácii).

 • V bioplynových staniciach dochádza k multiplikácii tvorby bioplynu (vrátane ČOV)
 • Z digestátu je kvalitnejšie organické hnojivo vďaka zvýšenej využiteľnosti živín
 • Biomasa je homogénnejšia (netvoria sa usadeniny vo fermentoroch a skladovacích nádržiach)
 • Z digestátu odstraňuje zápach a výrazne znižuje emisie amoniaku (autorizované meranie akreditovaným pracoviskom VÚZT Praha)
 • Odstraňuje nutnosť miešania digestátu v skladovacích nádržiach (ľahšie čerpanie)
Prípravok APD BIO GAS je zmes bakteriálnych kultúr, enzýmov a živín nutných pre činnosť mikroorganizmov podporujúcich metanogenézu, čo je anaeróbny proces prebiehajúci prostredníctvom mikroorganizmov, kedy je organická hmota degradovaná mikroorganizmami za vzniku metánu, oxidu uhličitého alebo DMDC.
activsan GTS PLUS

Poľnohospodárstvo

GTS PLUS 5kg / 10kg

Výrobok GTS PLUS je ekologicky bezpečný, netoxický, bakteriálne enzymatický produkt, určený na likvidáciu všetkých tukových usadenín, údržbu odpadového potrubia, a na optimálnu činnosť lapačov.

 • Účinný pri nízkom pH (od 4,5)
 • Vynikajúce stravovanie tukov a iných organických látok
 • Minimalizuje zápach
 • Znižuje BSK, CHSK a NL (o 20-50%)
activsan HCT PLUS

Poľnohospodárstvo

HCT PLUS 5kg / 10kg

Nový bio - enzymatický výrobok určený na rozklad a likvidáciu ropných uhľovodíkov.

 • Rýchle odstránenie ropných látok z jám, nádrží, lapačov a pod.
 • Priebežné čistenie prietokových systémov od ropných uhľovodíkov
 • Likvidácia ostatných pevných aj rozpustených organických látok
 • Čistenie kontaminovanej pôdy ropnými látkami
 • Odstraňovanie benzínu, olejov, vazelín, benzénu, toluénu, xylénu, etylbenzénu a iných z vodných plôch
 • Výrazné zníženie finančných nákladov na likvidáciu ropných uhľovodíkov
O násProduktyAko to fungujeSpoluprácaNa stiahnutieE-shopStop hniezdoKontakt
proeco logo Priemyselná 1/2034
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Top